En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. Ces Cookies (petits fichiers texte) permettent de suivre votre navigation, actualiser votre panier, vous reconnaitre lors de votre prochaine visite et sécuriser votre connexion. 

Wettelijke kennisgevingen

Uitgever en eigenaar van de website:

Treyeus BVBA, met maatschappelijke zetel in Chaussée des Vignes 18, 1300 Wavre, België
Ondernemingsloket : ZENITO, Brussel
Ingeschreven onder het btw-nummer BE 0690.830.634
Mail : info@treyeus.be

Ontwikkelaar en webmaster:

EWAPPS s.a.
18 Avenue du Bois des Collines
1420 Braine-L’alleud
www.ewapps.com

Privacybeleid

 1. Gegevensverzameling / Hoe?

  De firma Treyeus verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van mensen die zich registreren en die de verschillende functionaliteiten van de site www.sunvita.be gebruiken.

  Het verzamelen van persoonlijke gegevens over de klant die onze site bezoekt, gebeurt voornamelijk door het gebruik van cookies.  Dit is het geval wanneer de klant een account aanmaakt, wanneer hij zich abonneert op de Treyeus-nieuwsbrief, wanneer hij contact opneemt met Treyeus Customer Service, wanneer hij deelneemt aan een wedstrijd, wanneer hij doorheen de site navigeert en artikelen consulteert, wanneer hij een opmerking of een mening over een artikel schrijft. Uw persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als u deze vrijwillig aan ons verstrekt. U bent vrij om cookies te weigeren, en u hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

 2. Cookies

  Wat is een cookie?

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of randapparatuur worden geïnstalleerd wanneer u onze website bezoekt.
  We gebruiken cookies om bezoekstatistieken op onze site te meten (via Google Analytics) en om u te identificeren wanneer u verbinding maakt met onze website.

  Cookies helpen ons informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt, maar we slaan geen enkele informatie op in onze cookie-bestanden die u persoonlijk zou kunnen identificeren. We nemen alleen een unieke sessie-ID op die ons helpt bij het vinden van een gebruikersprofiel en uw voorkeuren bij uw volgende bezoek.

  Hiervoor gebruiken we:
  -Sessiecookies: Cookies van dit type worden tijdelijk, tijdens uw bezoeksessie, op uw computer of randapparatuur opgeslagen. Ze worden aan het einde van de browsersessie van uw computer of randapparatuur verwijderd.
  - permanente cookies: cookies van dit type blijven langer op uw computer. Deze cookies helpen ons u te herkennen wanneer we voor meer dan één browsersessie moeten weten wie u bent.

  Het merendeel van de recente browsers bevatten opties om uw cookies te beheren door uw cookie-instellingen aan te passen of te configureren.

  Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om onze cookies te blokkeren, de meeste functies van deze site worden uitgeschakeld (inclusief registratie, publiceren van opmerkingen en andere interacties) en dat uw browsersessie mogelijk ook wordt beïnvloed. Als u uw browseropties instelt om alle cookies te verwijderen, worden uw sessie-voorkeuren gewist wanneer u uw browser sluit.

  Hou er rekening mee dat, tenzij u uw browserinstellingen hebt ingesteld om cookies te weigeren, ons systeem cookies zal lanceren zodra u een van onze sites bezoekt.

  De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken.

 3. Wat zijn de objectieven van de verwerking?

  Het doel van de website www.sunvita.be is om informatie te verstrekken over de activiteiten van het bedrijf. Ze zijn uitsluitend bedoeld om u op de hoogte te houden van evenementen, promoties en wijzigingen in het assortiment.

 4. Wie zijn de bestemmelingen van de persoonlijke gegevens?

  Wij beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die wij nooit aan derden mededelen. Ze kunnen echter worden gebruikt door:
  - bevoegde personen van de betrokken diensten binnen Treyeus (bijvoorbeeld de dienst belast met marketing voor de statistische gegevens, logistieke diensten voor de bestellingen, klantenservice voor uw vragen ...),
  - dienstverleners of onderaannemers op wie Treyeus beroep voor de afhandeling van taken die via de site worden geïnitiëerd.

 5. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

  De firma Treyeus is begaan met de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de bezoekers van onze site. Als dusdanig volgt en respecteert ze een verwerkingsbeleid voor persoonlijke gegevens conform de geldende wetgeving (de “AVG”).

  Als dusdanig is dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens bedoeld om de voorwaarden en condities voor de verwerking van persoonlijke gegevens van de gebruikers te schetsen.

  Treyeus behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het beleid aan te brengen. Als het beleid is gewijzigd verbind Treyeus er zich toe tot het publiceren van de nieuwe versie. Als de gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze nieuwe versie, heeft hij de mogelijkheid om zijn op de site geopende account te sluiten.
  Elke gebruiker heeft toegangs-, en aanpassingsrechten voor alle hem aangaande informatie bij de uitgever op het volgende e-mailadres: info@treyeus.be.

  Treyeus BvBa met maatschappelijke zetel in Chaussée des Vignes 18, te 1300 Wavre. België. BTW BE0690.830.634; is als eigenaar verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die zijn verzameld en verwerkt volgens de voorwaarden van dit beleid.

  KINDEREN: bent u minderjarig, (jonger dan 18 jaar), dan bent u niet bevoegd om onze site te bezoeken en wij vragen u om ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken, tenzij de minderjarige en de ouderlijke voogd zich verbinden tot het verstrekken van hun schriftelijk akkoord op de bovengenoemde coördinaten.
   
 6. Beveiliging van persoonlijke gegevens

  Treyeus implementeert technische -, software-matige -, en fysieke beveiligingsmaatregelen voor digitale informatie, versleuteld verzonden (via het HTTPS-protocol). De "gevoelige" gegevens worden gecodeerd en opgeslagen op een beveiligde server.

 7. Bewaring van de gegevens

  Treyeus bewaart uw persoonlijke gegevens gedurende de tijd die nodig is om de beoogde doelen te bereiken.
  Aan het einde van de verwerking worden de persoonlijke gegevens door Treyeus opgeslagen en drie jaar na het laatste contact verwijderd.

  U hebt toegang tot uw persoonlijke gegevens en de mogelijk deze te corrigeren via de rubriek "Mijn account - Wijzigen op onze site www.sunvita.be door het gebruik van uw gebruikersnaam, uw e-mailadres en uw wachtwoord. U kunt ook gratis de verwijdering van al uw persoonlijke gegevens uit onze database schriftelijk aanvragen.